Rreth Nesh....

 

Skuadra

eCommerceAlbania lind në vitin 2016 në Tiranë nga eksperienca e sipërmarrësve Italianë dhe Shqiptarë, me qëllimin të zhvillojnë bashkëpunime dhe shkëmbime tregtare ndërkufitare mes dy vendeve, me vëmendje të vecantë ndaj fenomenit WEB i aplikuar kundrejt proceseve tregtare, industriale dhe logjistikës ndërkombëtare.

Skuadra jonë, e përbërë nga profesionistë të fushave te ndryshme, nëpërmjet studimeve të thelluara të sektorëve tregtarë, ka optimizuar instrumentat inovative të perfeksionuar për të dhënë suportin web dhe për të orientuar organizatat tregtare që i përqasen botës Digjitale.

Shërbime

eCommerceAlbania ofron shërbime të konsulencës strategjike për praninë në Rrjet, duke iu pergjigjur kërkesave të sektorit që i referohen klientët e saj, me qëllimin të adresojë ndërmarrjet në zgjedhjet në fushën digjitale, të domosdoshme në komunikimin e tashëm dhe të ardhshëm dhe në përcaktimin e objektivave të matshëm në terma të rikthimit ekonomik.

eCommerceAlbania me një eksperiencë të fortë të themeluesve të saj në zhvillimin e sektorit “tregti elektronike” në Europë dhe në vendet jashtë BE, ofron mundësinë ndërmarrjeve të vlerësojnë kontekstin në të cilin ushtrojnë aktivitetin, duke u bazuar në raste suksesi dhe në njohjen reale të shtigjeve të veprimit në inovacionin digjital me qëllim tregtimin e produkteve dhe shërbimeve përtej kufijve.

B2B & B2C

eCommerceAlbania.com, paraqitet si një eCommerce tradicionale e ngjashme me një Marketplace dhe shet produktet e klientëve të Web të perceptuar si B2C tradicional.

eCommerce Albania, parashikon një seksion B2B ku i ofron klientëve të saj në Shqiperi zgjidhje për kanalet e shitjes online dhe offline, duke i furnizuar me katalogë të përbërë nga përshkrime me imazhe dhe cmime konkurrues, të përditësuar në mënyrë konstante, gati për tu implementuar në website-t e ndryshme ecommerce, me produkte vështirë të arritshme në tregun kombëtar Shqiptar.

Dropshipping

Integruar me logjistikën në dropshipping ndërkufitar që optimizon kohët e dërgesave me qëllim përmirësimin e feedback të shitësit, dhe forcimin e Brand Reputation.

Marketplace

Me eCommerce Albania, furnitorët Shqiptarë do të munden ndër të tjera të shesin produktet e veta në tregjet Europiane dhe të jenë të pranishëm në Marketplace më të famshme me qëllim promovimin dhe rritjen e vizibilitetit të Brand të vet, duke promovuar kështu edhe produktet e tyre.

Close